Delete

Are you sure you want to delete this?

ФИЛТРИ ЗА ВОДА


Сондажи и кладенци - пречистване на вода от собствен водоизточник - ц

няма снимка
Description
Водата от сондаж или кладенец първо трябва да бъде изследвана (да се направи нлабораторен анализ), за да се установи нейният състав и най-вече дали не е налице микробиологично или друго опасно замърсяване. Как се взема вода за анализ и какви показател
SiteName
ФИЛТРИ ЗА ВОДА
CreateDateTime
7/5/2022 9:10:52 AM
Price
OldPrice