Delete

Are you sure you want to delete this?


Lesson: Пролет

няма снимка
Description
Пролет - песен - музика Димитър Костанцалиев Птичките пеят и всички се смеят, в гората гъбки растат и щъркели идват от път – новина! /3/ Цветята се смеят и нещо си пеят, какво ли там си говорят и нещо тъй смешно бърборят? Ха-ха /3/ Децата си пеят и нещо се смеят, а Слънчо гледа над тях и всичко е прелестно пак. Новина, че пролет е вече дошла /3/
SiteName
CreateDateTime
10/25/2020 7:20:27 PM
Price
OldPrice