Delete

Are you sure you want to delete this?


🎨 КОНКУРС 🎨🖌️ 144 СУ Народни будители

няма снимка
Description
🖌️ Темата на конкурса е "Любим герой от книгите", като към рисунката може да допълните по свое желание любим цитат от книгата. 🖌️ Материали за рисуване - по личен избор (моливи, пастели, акварелни или акрилни бои, дигитално рисуване - няма прегради за творчеството). 🖌️ Формат - по избор, А 4, А3, платно с предпочитан размер, свободни сте да творите. 🖌️ Участниците в конкурса могат да бъдат само ученици от 144 СУ „Народни будители”. Всеки участник може да участва с до две рисунки. 🖌️ Гласуването ще се проведе онлайн във Facebook страницата на 144 СУ „Народни будители”. 🖌️ Срок на изпращане - 15 май (края на извънредното положение), в съобщения на Facebook страницата на 144 СУ или на messenger (да не е публичен пост, тъй като ще се проведе класиране). Файлът със снимка на рисунката, който изпращате, да носи името и годините на участника, записани върху отделен лист в десния ъгъл на листа. 🖌️ Възрастови групи: 5-7 г., 8-10 г., 11-13 г., 14-18 г. Избраните финалисти ще бъдат оповестени на Facebook страницата. 🎨 Жури Журито е съставено от професионални художници и преподаватели, които ще определят коя рисунка ще се класира на първо място в конкурса. То ще определи и участниците, които ще спечелят петте поощрителни награди. Второ и трето място се определят на базата на онлайн гласуване. Рисунката с най-много гласове ще заеме второ място, следващата рисунка по събрани гласове ще е на трето място. 🎨 Условия за участие: • С участието си в конкурса, участникът заявява, че е автор, респективно, че е носител на изключителните авторски права върху рисунката, предоставена от него за участие в конкурса, както и че не е отстъпвал изключителното право за използването й на трети лица, различни от Организатора. • Участниците декларират съгласие рисунките да бъдат използвани за всякакви рекламни цели • Правото на ползване се отстъпва безвъзмездно от страна на участниците. • С качване на рисунка и участие в конкурса участниците се съгласяват с всички правила и условия на този сайт и предават всички права на рисунката. • Всеки участник носи пълна отговорност за възникнали претенции към Организатора от страна на трети лица във връзка с използването от страна на последния на предоставената от този участник рисунка, съгласно настоящите Официални условия 🎨 Прекратяване на конкурса: Организаторът на конкурса има право едностранно да прекрати конкурса, като оповести това си решение, в случай че се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. Организаторът в такъв случай няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване. • С участието си в настоящия конкурс, участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в печатни или видео материали от Организатора, за което последният не дължи заплащане от негова страна • Организаторът на конкурса поема задължението, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни. Организатори: Методично обединение по изобразително изкуство и библиотекар
SiteName
CreateDateTime
7/4/2022 2:15:45 PM
Price
OldPrice