Delete

Are you sure you want to delete this?

YouTube


Книжка сладкодумна - песен

няма снимка
Description
Книжка имам сладкодумна, С нея скитам по света. Тя ме прави силна, умна. Дар ми дава – доброта. В нея с Лукчо и Черешко Спорим често с дон Домат, А графините – тъй тежки, Пукат, пукат се от яд. Наум с Пипи бързо смятам – Частно, разлика и сбор. После смело се премятам, Лудо скачам през стобор. С Хъмпти-Дъмпти и Алиса Гръмко смея се и аз, Та Алиса чак се слиса. Двете смеем се в захлас. Книжка имам сладкодумна, С нея скитам по света. Тя ме прави силна, умна. Дар ми дава – доброта. Благодаря!
SiteName
YouTube
CreateDateTime
1/20/2022 5:20:50 AM
Price
OldPrice