Кан академия

Добави              

Броене на неща - 1

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Знак за равенство

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Текстови задачи за събиране до 10

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Броене с малки числа

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Текстови задачи за сравнение: топчета

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Събиране 5+ 3 + 6

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Основи на изваждането

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Задачи с думи за изваждане до 10

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Изваждане на 14 - 6

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Изваждане по различни начини

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Числата от 13 до 19: маймунки

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Знаци за по-голямо от и по-малко от

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Броене на неща - 2

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Получаване на 5

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Текстови задачи за сравняване: буболечки

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Знак за равенство

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Броене по категория

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Сравняване на дължини

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Да стигнем до 10, като попълваме кутийки

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Текстови задачи със събиране и изваждане: горили

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Разчитане на часа: часовник с циферблат - YouTube

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Броене по ред

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Събиране 8 + 7

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Събиране и изваждане с числата до 10

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Броене в картинки

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Числата от 13 до 19 като сума с 10

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Получаване на 5

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Измерване на дължина: златна статуя

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Познаване на часа (часовник с циферблат)

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Основи на събирането

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Събиране и изваждане: плодове

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Измерване на дължини с различни мерни единици

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Създаване на фигури от други фигури

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Въведение към изваждане

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Въведение към събиране

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Подреждане по дължина

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Сравняване на бройки

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа

Въведение към изваждане

няма снимка

Изтрий        Редактирай        Първа